Kde trénujeme ?

Zimný štadión vo Zvolene

Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen

Súkromné centrum voľného času

Okružná 131, 960 01 Zvolen

Technická akadémia

J. Švermu 1, 960 01 Zvolen