Pravidlá klubu

Pravidlá vo všeobecnosti

 1. člen KK je povinný dbať o udržiavanie dobrého mena klubu.
 2. Za výsledky nenesie zodpovednosť len tréner, ale i zverenec svojím tréningovým nasadením, snahou a zodpovednosťou.
 3. Problémy sa riešia s druhou stranou po vzájomnej dohode, mimo tréningovej jednotky.
 4. Všetci členovia dôverujú trénerskej starostlivosti a rešpektujú trénera.
 5. Všetci členovia dodržiavajú pravidlá, smernice a stanovy.
 6. Tréner udržuje a prehlbuje svoju dosiahnutú kvalifikáciu.
 7. Tréner vedie komplexne trénerskú a metodickú činnosť.
 8. Tréner vyvíja maximálnu súčinnosť s ostatnými trénermi a funkcionármi klubu tak, aby to bolo efektívne pre klub.
 9. Tréner si vyhradzuje zrušiť tréning na mieste, ak sa nezúčastní min.50% zverencov a zároveň si vyhradzuje právo vylúčiť zverenca z tréningovej jednotky.

Pravidlá TJ

 1. Pred každým tréningom na ľade je povinná rozcvička.
 2. Na ľad nevstupujeme bez prítomnosti trénera.
 3. Pretekár prichádza na tréningový proces na čas s potrebnými pomôckami.
 4. Pretekár akceptuje trénera a dodržuje jeho pokyny.
 5. Pretekár sa správa reprezentatívne aj mimo tréningového procesu.