O klube

Našim záujmom je:

  • dať priestor pre deti sa zorientovať vo výbere športu / hokej, kraso /
  • vytvárať podmienky v odvetví korčuľovania a krasokorčuľovania pre širokú verejnosť
  • vychovávať nových aktívnych športovcov pre krasokorčuľovanie
  • organizovať kurzy pre škôlky a školy
  • Organizujeme a zabezpečujeme: komplexný rozvoj krasokorčuľovania – letné kondičné sústredenie, letné oddielové sústredenia, denné ľadové tréningy, príprava v telocvični, atletická, tanečná a baletná príprava, regeneráciu
  • preteky „Veľká cena Zvolena v krasokorčuľovaní“, ktorej 1. ročník sa v našom meste konal v dňoch 12. – 14. marca 1976, pretekári sa zúčastňujú na pretekoch Slovenského pohára, na Medzinárodných pretekoch a tiež na Výkonnostných testoch
  • prípravné kurzy, školy korčuľovania, spolupracujeme so škôlkami a školami, nezabúdame na Mikuláša a karneval na ľade

Našimi hodnotami sú:

  • výkony pretekárov,
  • spokojnosť rodičov,
  • otvorená komunikácia a priame vzťahy