POĎAKOVANIE

Krasokorčuliarsky klub Zvolen dňa 9.2. až 10.2.2019 organizoval 33.ročník VEĽKEJ CENY ZVOLENA V KRASOKORČUĽOVANÍ na zimnom štadióne vo Zvolene.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a sponzorom. Tieto preteky boli po prvý krát podporované aj BBSK.

 

 

 

Viac info:

33. ročník Veľkej Ceny Zvolena

http://volnycas.zvolen.sk/oocr-stredne-slovensko.phtml?program=48&module_action__0__id_akcia=111221

http://www.zvolen.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=195833

https://www.facebook.com/events/zimny-stadion-zvolen/33-ro%C4%8Dn%C3%ADk-ve%C4%BEkej-ceny-zvolena-v-krasokor%C4%8Du%C4%BEovan%C3%AD/2227309474257565/

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/53315/-33-rocnik-velkej-ceny-zvolena-v-krasokorculovani/

Veľká cena Zvolena v krasokorčuľovaní

https://goslovakia.sk/sk/podujatia/6797-33-rocnik-velkej-ceny-zvolena-v-krasokorculovani

Tipy na víkend: Voľné dni v znamení fašiang, karnevalov, krňačiek či výškarského mítingu

Zimák pod Pustým hradom hostil Veľkú cenu Zvolena v krasokorčuľovaní